Stichting

Stichting Gezondheidscentrum De Ruimte

ALGEMENE INFORMATIE

Stichting Integratief Gezondheidscentrum De Ruimte is opgericht

op 18 maart 2022.  


Vestigingsadres: Overlekergouw 1 in Broek in Waterland

Emailadres: info@gezondheidscentrumderuimte.nl

RSIN: 863760399

KvK: 85835404

IBAN: NL69INGB0675949874


Het bestuur wordt vertegenwoordigt door:

Laura Hudepohl (voorzitter)

Berber Schönholzer (secretaris)

Edwin Graaman (penningmeester)


Het bestuur is onbezoldigd.

DOELSTELLING

Het (doen) ondersteunen van de fysieke en mentale gezondheid van de medemens in de Gemeente Waterland en omstreken en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.